Anasayfa / S.S.S

YÖKDİL

YÖKDİL Nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile başlatılmıştır. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL, E-YÖKDİL, YDS ve E-YDS Arasındaki Temel Fark Nedir?

YÖKDİL ve YDS / E-YÖKDİL E-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL’de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

YÖKDİL Sınavına Kimler Başvurabilir?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL Puanı Nerelerde Kullanılır?

-Öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman adayları
-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda
-Doçentlik sınav başvurusunda
-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde

YÖKDİL puanının geçerlik süresi ne kadardır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL yılda kaç kere ve nerelerde yapılır?

YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılmaktadır.

YÖKDİL sınavında alan ayrımı var mıdır ve kaç sorudan oluşmaktadır?

Evet, vardır. YÖKDİL’de fen ve mühendislik, sosyal ve beşerî bilimler, sağlık olmak üzere 3 temel alan vardır. Sınavda çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulmaktadır.

YÖKDİL’de soru dağılımı nasıldır?

YÖKDİL’de ilk 20 soru kelime ve gramer bilgisinin ölçüldüğü bölümdür. Bunların 6 tanesi kelime bilgisini; 14 tanesi gramer bilgisini ölçmektedir. Kelime sorularının 1 tanesi phrasal verb diğerleri normal kelime sorularıdır. Gramer bölümünde hangi konudan kaç adet soru sordukları her dönem değişebilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak bağlaç bilgisinin sorulduğunu görüyoruz.

6 kelime sorusu:
1 phrasal verb
5 kelime sorusu

14 gramer sorusu:
Preposition(edat) Bilgisi
Bağlaç bilgisi
Tense(zaman) bilgisi
Gerund & infinitive(fiilimsi) bilgisi
Adjective Clause(Sıfat Cümleciği) & Noun Clause(İsim cümleciği) bilgisi


2: YÖKDİL Cloze Test (2×5) 10 Soru

Cloze testte tıpkı ilk 20 soru gibi kelime ve gramer bilgisi ölçülmektedir. Ancak YÖKDİL Cloze Test soru tipinde soru kökleri cümle şeklinde değil; paragraf şeklindedir. YÖKDİL’e katılan adaylara her cloze testte 5 adet soru sorulur. Cloze test bölümünde kaç tane gramer kaç tane kelime sorulacağı belli değildir. Paragrafın içeriğine göre sorular değişebilmektedir.

3: Cümle Tamamlama Soruları (11 soru)

YÖKDİL’de karşılaştığımız cümle tamamlama soruları hem okuduğunu anlama hem de kısmen gramer bilgisinin değerlendirildiği soru tipidir. Bu soru tipini yapabiliyor olmak sınavı geneli açısından büyük avantajdır.

4: YÖKDİL Çeviri Soruları (12 soru)

YDS ya da YÖKDİL fark etmeksizin sınava katılan adayların çoğu için en kolay çözülen soru tipidir. YDS’de adaylara 6 adet çeviri sorusu sorulmaktadır fakat YÖKDİL’de 12 adet çeviri sorusu sorulmaktadır. YÖKDİL’de 12 adet soruluyor olması adayların iyi bir sınav geçirebilmesi adına büyük bir avantajdır. Bu soruların yarısı Türkçeden İngilizceye; diğer yarısı İngilizceden Türkçeyedir.

5: Paragraf Tamamlama Soruları (6 soru)

YÖKDİL paragraf tamamlama soru tipinde paragraf bilgisi ölçülmektedir. Genellikle 4-5 cümlelik bir paragrafın herhangi bir cümlesi çıkartılır ve boşluğa anlam ve yapısal olarak seçeneklerdeki hangi cümlenin geleceği sorulur.


6: İlgisiz Cümle Soruları (6 soru)

İlgisiz cümle soru tipinde tıpkı paragraf tamamlama sorusunda olduğu gibi paragraf bilgisi ölçülmektedir. Paragraf tamamlamadan farklı olarak paragrafın içerisine ilgisiz bir cümle eklenmiştir ve sizden bu cümleyi tespit etmeniz istenir. Genel anlamda okuduğunu anlayabilen adaylar paragraf tamamlama ve ilgisiz cümle sorularını rahatlıkla çözebilmektedir.

7: YÖKDİL Paragraf Soruları (5 x 3 = 15 soru)

YDS ya da YÖKDİL sınavlarına giren adaylar tarafından genellikle en az netin yapıldığı bölümdür. YDS’de paragraf soru tipinden 20 soru gelirken YÖKDİL’de bu sayı 15’e düşürülmüştür. YÖKDİL’de daha az paragraf sorunun olması bir avantajdır diyebiliriz. Toplamda 5 adet paragraf yer almakta ve her paragrafta okuduğunu anlamaya dayalı 3’er adet soru bulunmaktadır.

 

YÖKDİL sınavının avantajları nelerdir?

– YÖKDİL’de soruların Sağlık, Sosyal, Fen şeklinde alanlara ayrılarak soruluyor olması adayların daha aşina olduğu kelimelerle karşılaşacağı anlamına gelebilir. Ancak sınavdaki soruları çözmek için İngilizce dışında herhangi bir alan bilgisine ihtiyaç yoktur. YÖKDİL sınavının Sosyal Bilimler, Fen Bilimler ve Sağlık Bilimleri şeklinde ayrılmış olması sadece cümle ve paragraf içeriklerini etkiler.

– YDS’de (5 paragraf- her bir paragrafta 4 soru) 20 tane Paragraf sorusu soluyorken YÖKDİL’de (5 paragraf- her bir paragrafta 3 soru) 15 tane soruluyor olması sınava katılan adaylar için ufak da olsa bir avantaj olarak görülebilmektedir.

– YDS’de sorulan diyalog tamamlama ve eş anlamlı (yakın anlam) cümle soru tiplerinin YÖKDİL’de sorulmaması bir avantajdır çünkü sınava hazırlanırken daha az soru tipine çalışılıyor bu da diğer soru tiplerine daha fazla vakit ayırabilmeniz anlamına gelmektedir.

– YDS’de 6 tane çeviri sorusu sorulmaktadır. YÖKDİL’de ise çeviri soru tipi sayısı 12’ye çıkarılmıştır. YÖKDİL’de çeviri sorularının sayısının artması adaylar için büyük bir avantajdır, çünkü çoğu aday için sınavda en kolay çözülen soru tipi çeviri sorularıdır.

Sohbeti aç
Merhaba,
YÖKDİL Nedir? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?